Your browser does not support JavaScript! رفتن به محتوای اصلی
Loader
فناوری

بررسی معتبرترین گواهینامه‌های دیتاسنتر – بخش دوم

اگر نگوئیم شرکت سیسکو سرآمد شرکت‌های ارتباطی در دنیا محسوب می‌شود باید به این نکته اذعان کنیم که این شرکت رهبر طراحی نرم‌افزارهای سیستم‌های ارتباطی است. این شرکت آمریکایی به واقع دانش بنیان نه تنها تجهیزات و نرم‌افزارهای مراکزداده را طراحی می‌کند بلکه خود نیز در استانداردسازی و طراحی اصول این مراکز در سطح جهانی نقش ایفا می‌کند. پس از گواهینامه مشاور طراح مرکزداده یا BICSI DCDC که در مقاله قبل بررسی گردید اینک نگاهی بر دوره دیتاسنتر شرکت Cisco خواهیم داشت.

مشترک RSS Cisco شوید

پیشنهادهای ویژه

The subscriber's email address.