رفتن به محتوای اصلی
VMware SRM

آشنایی با ویژگی های VMware SRM

همانطور که در مطلب پیش اشاره شد، اس-آر-ام مسئول حفظ دادهها و داراییهایِ مجازی است. از ویژگیهای کلی این نرم افزار میتوان بازیابی خودکار اطلاعات به سایت پشتیبان، برگشتِ ماشینهای مجازی به سایت اصلی بهصورت خودکار و یا انتقالِ ماشینهای مجازی از سایتی به سایتِ دیگر بهصورت دستی (پیشگیرانه) اشاره کرد. در ذیل قابلیتهای کلیدی اس-آر-ام را مرور میکنیم.

مدیریت برنامههای بازیابی به صورت متمرکز

 • ایجاد و مدیریت برنامههای بازیابی از طریق VMware vCenter Server
 • مرور و نمایش ماشینهای مجازی محافظت شده، چه به روش Array Based Replication و یا vSphere Replication (دو تکنولوژی استفاده شده در اس-آر-ام که برای سنکرون دادهها در لایه ذخیرهسازی استفاده میشود و هرکدام دارای معایب و مزایا نسبت به هم هستند.)
 • اتصال ماشینهای مجازی به منابع مناسب، شبکهها و پوشهها در سایت پشتیبان
 • اولویت بندی و ایجاد صف برای بوت شدن ماشینهای مجازی
 • استفاده از آی-پیهای سفارشی (تغییر آی-پی) برای ماشینهای مجازی روشن شده
 • خاموشکردن ماشینهای مجازی غیرضروری در سایت پشتیبان و آزادسازی منابع درجهت استفاده ماشینهای منتقل شده از سایت اصلی در هنگام رخداد فاجعه
 • استفاده از اسکریپتهای دستی و سفارشی جهت بهبود مراحل بازیابی
 • تعریف میزان دسترسی کاربران، جهت مشاهده و یا تغییر در برنامههای بازیابی
 • بازیابی چندین سایت، در یک سایت پشتیبان

آزمایش بازیابی ماشینهای مجازی، بدون بروز اختلال

 • پاککردن بازیابیهای آزمایشی بهصورت خودکار
 • استفاده از Snapshot جهت عدم ایجاد اختلال در سنکرون دادهها
 • اتصال ماشینهای مجازی منتقل شده، در شبکه محافظت شده (ایزوله) و جلوگیری از  بروز اختلال با ماشینهای اصلی
 • ذخیره، مشاهده و گزارش گیری از مراحلِ انتقال ماشینهای مجازی به سایت پشتیبان از طریق VMware vCenter Server
 • حذف انتخابی ماشینهای مجازی آزمایشی منتقل شده

بازیابی خودکار ماشینهای مجازی در صورت بروز فاجعه

 • مانیتور سطح دسترسی سایت اصلی و اخطار به مدیر سیستم درصورت وقوع حادثه
 • اجرای برنامه بازیابی فقط با فشار یک دکمه، از طریق VMware vCenter Server

پشتیبانی از تکنولوژی جدید vSphere Replication

 • استفاده از این تکنولوژی برای سختافزارهای ذخیرهسازی قدیمی و یا ناسازگار پیشنهاد میشود
 • مناسب برای شرکتهای کوچک که توجیه اقتصادی برای خرید لایسنس استفاده از امکانات رپلیکیشن سخت-افزارهای خود را ندارند
 • مدیریت رپلیکیشن از طریق vCenter در لایهای که ماشینهای مجازی درحال کار هستند (استفاده از VMDK)
 • انعطاف پذیری رپلیکیشن
 • تنظیم آخرین نقاط بازگشت (RPO) از 15 دقیقه تا 24 ساعت
 • انتقال آخرین دادههای تغییریافته در دیسک به منظور استفاده بهینه از پهنایباند شبکه
 • پشتیبانی از صدها ماشین مجازی در هر کلاستر

سایر امکانات

 • بازگشت خودکار ماشینهای مجازی از سایت پشتیبان بعد از بازیابی سایت اصلی (درصورت استفاده از Array Based Replication)
 • امکان استفاده از  نرمافزارهای جانبی دیسک رپلیکیشن دیگر شرکتها
 • پوشش استفاده از iSCSI، Fiber Channel و یا NFS

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

کد HTML محدود

 • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.