رفتن به محتوای اصلی
SolarWinds Orion Platform Setup
راهکارهای جانبی

استقرار سرویس نظارت و پایش SolarWinds Orion – بخش اول

در دو مطلب (بررسی راهکار نظارت و پایش Orion Platform 1 و 2) به مشخصات و قابلیت‌های مختلف سرویس نظارت و پایش SolarWinds Orion Platform پرداختیم و از دو جنبه جزئیات مدیریت سرویس‌های ارتباطی و مدیریت سیستم‌ها شرح داده شد و از این طریق سعی شد تا همگان با ضرورت وجود آن جهت مدیریت اصولی خدمات فناوری اطلاعات آشنا شوند.

حفاظت از داده های سازمانی
راهکارهای جانبی

به‌روش‌های راهکار تهیه پشتیبان – بخش اول

از مسائل اصلی حفاظت از داده‌های سازمانی چگونگی انجام فرآیند پشتیبانگیری است که در آن بایستی از جوانب مختلف تمامی ابعاد ممکن که تحت تاثیر این موضوع قرار دارد را برشمرد و در طرح پشتیبانگیری به حساب آورد. نحوه محاسبه هر یک از این موارد باتوجه به محیط سازمان و حساسیت داده‌ها می‌باشد و باتوجه به سیاستهای نگهداری داده‌ها و میزان زمان انجام و بازیابی داده‌ها طراحی این موضوع محقق می‌گردد.

SolarWinds Orion Platform
راهکارهای جانبی

بررسی راهکار نظارت و پایش Orion Platform – بخش اول

آرم تجاری نارنجی رنگ شرکت SolarWinds عرضه کننده محصولات نظارت و پایش سیستم ها در فهرست سرویس های بسیاری از واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می خورد و این موضوع حاکی از موفقیت این شرکت در پوشش بسیاری از ضرورت های نظارت و پایش درقالب مدیریت خدمات فناوری است. راهکار نظارت و پایش این شرکت با عنوان Orion Platform با طراحی ماژولار امکان بکارگیری این سکو جهت تحقق طیف متنوعی از نیاز ها را فراهم ساخته است.

NAKIVO Backup and Replication
راهکارهای جانبی

بررسی راهکارهای پشتیبانگیری از زیرساخت مجازی VMware – بخش اول

به عنوان یک سرپرست شبکه همیشه پشتیبان گیری از داده‌های ماشین‌های مجازی یکی از دغدغه های اصلی من بوده و هست. تهیه پشتیبان از فایل‌ها و داده‌ها قبل از اعمال تغییرات عمده در یک سرویس از جمله مسائلی هست که همیشه صرف نظر از اینکه چه سرویسی بر روی ماشین مجازی اجرا می شود و ماشین مجازی بر روی ابر قرار دارد یا در ابر درون سازمان به آن می پردازم. استفاده از راهکارهای جامع تهیه پشتیبان برای مدیریت متمرکز این فرآیند در زیرساخت‌های مجازی بسیار ضروری است و قصد دارم در چند مقاله برخی از راهکارهای موفق در این زمینه را بررسی کنم.

SolarWinds Implemetation
راهکارهای جانبی

سکوی نظارت و پایش SolarWinds Orion

با توجه به نقش حائز اهمیت راهکار نظارت و پایش SolarWinds Orion در چند مطلب مجزا به بررسی راهکار Network Automation Management(NAM) و Server and Application Monitoring(SAM) و همچنین سبک استقرار آن پرداختیم که امیدوارم برای علاقه مندان سازنده بوده باشد. جهت دسترسی به این مطالب در اینجا لینک هر یک آمده است تا دسترسی به این مطلب و مطالب بعدی تسهیل گردد.

 

مشترک RSS راهکارهای جانبی شوید