رفتن به محتوای اصلی
SolarWinds ITSM
راهکارهای جانبی

استقرار سرویس نظارت و پایش SolarWinds Orion – بخش دوم

با رعایت اصول استقرار سرویس نظارت و پایش که در بخش اول به آن پرداختیم به بخش دوم این موضوع میرسیم و در آن قصد داریم زمینه های استقرار موفق این سرویس را مورد به مورد بازگو کنیم. موفقیت مورد اشاره ما در اینجا نه تنها از این حیث می‌باشد که این سرویس توانایی‌هایی که ظرفیت آن را دارد ارائه دهد علاوه بر آن مدیریت نظارت و پایش چرخه حیات سرویس‌های فناوری اطلاعات را بی کم و کاست سازمان بخشد.

Data Protection
راهکارهای جانبی

به‌روش‌های راهکار تهیه پشتیبان – بخش سوم

در بخش اول مبحث به‌روش‌های راهکار تهیه پشتیبان به این مورد پرداختیم که خود راهکار و نحوه استقرار راهکار تاثیر بسزایی در فرآیند حفظ و حراست از داده‌ها ایفا می‌نماید و سپس در ادامه موضوع رعایت تناسب تخصیص منابع و رعایت معماری استقرار اجزای راهکار تهیه پشتیبان را بازگو کردیم.

Data Protection
راهکارهای جانبی

به‌روش‌های راهکار تهیه پشتیبان – بخش دوم

در مبحث اول در رابطه با بکارگیری به‌روش‌های حفاظت و حراست از داده‌های سازمانی مواردی مانند انتخاب راهکار مناسب، تخصیص منابع متناسب، رعایت معماری استقرار راهکار، و رعایت اصل تفکیک سرویس‌های زیرمجموعه پرداختیم. در بخش دوم این موضوع به سراغ‌ روش‌هایی می‌رویم که از این طریق می‌توان به میزان بالایی فرآیندهای حفاظ و حراست از داده‌ها را با استقرار هر یک تسهیل نمود و در نتیجه با سیاست‌های حفظ و حراست از داده‌های سازمانی انطباق یافت.

VMware Horizon View 7 Main Components
راهکارهای جانبی

بررسی معماری VMware Horizon View – بخش دوم

در بخش اول بررسی اجزای اساسی Horizon View شما را با کارکرد برخی از این اجزا مانند Horizon Connection Server، Horizon Replica Server، UAG و Horizon Security Server آشنا کردم و در ادامه قصد دارم سایر اجزای اساسی این مجموعه را معرفی کنم.

VMware vSphere Data Protection
راهکارهای جانبی

بررسی راهکارهای پشتیبانگیری از زیرساخت مجازی VMware – بخش سوم

اولین سری از محصولات شرکت VMware جهت تهیه نسخه پشتیبان از ماشین‌های مجازی در ویرایش چهارم vSphere ESXi معرفی شد و نام راهکار VMware Data Recovery (VDR) گذارده شد. این راهکار در آن زمان در دو نسخه استاندارد و حرفه‌ای عرضه شد و برای مشتریانی که لایسنس Enterprise Plus را خریداری کردند به صورت رایگان قابل فعال سازی بود.

مشترک RSS راهکارهای جانبی شوید