رفتن به محتوای اصلی
SolarWinds Orion Platform Setup
راهکارهای جانبی

استقرار سرویس نظارت و پایش SolarWinds Orion – بخش اول

در دو مطلب (بررسی راهکار نظارت و پایش Orion Platform 1 و 2) به مشخصات و قابلیت‌های مختلف سرویس نظارت و پایش SolarWinds Orion Platform پرداختیم و از دو جنبه جزئیات مدیریت سرویس‌های ارتباطی و مدیریت سیستم‌ها شرح داده شد و از این طریق سعی شد تا همگان با ضرورت وجود آن جهت مدیریت اصولی

SolarWinds Orion Platform
راهکارهای جانبی

بررسی راهکار نظارت و پایش Orion Platform – بخش اول

آرم تجاری نارنجی رنگ شرکت SolarWinds عرضه کننده محصولات نظارت و پایش سیستم ها در فهرست سرویس های بسیاری از واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می خورد و این موضوع حاکی از موفقیت این شرکت در پوشش بسیاری از ضرورت های نظارت و پایش درقالب مدیریت خدمات فناوری است.

SolarWinds Implemetation
راهکارهای جانبی

سکوی نظارت و پایش SolarWinds Orion

با توجه به نقش حائز اهمیت راهکار نظارت و پایش SolarWinds Orion در چند مطلب مجزا به بررسی راهکار Network Automation Management(NAM) و Server and Application Monitoring(SAM) و همچنین سبک استقرار آن پرداختیم که امیدوارم برای علاقه مندان سازنده بوده باشد. جهت دسترسی به این مطالب در اینجا لینک هر یک آمده است تا دسترسی به این مطلب و مطالب بعدی تسهیل گردد.

 

SolarWinds ITSM
راهکارهای جانبی

استقرار سرویس نظارت و پایش SolarWinds Orion – بخش دوم

با رعایت اصول استقرار سرویس نظارت و پایش که در بخش اول به آن پرداختیم به بخش دوم این موضوع میرسیم و در آن قصد داریم زمینه های استقرار موفق این سرویس را مورد به مورد بازگو کنیم. موفقیت مورد اشاره ما در اینجا نه تنها از این حیث می‌باشد که این سرویس توانایی‌هایی که ظرفیت آن را دارد ارائه دهد علاوه بر آن مدیریت نظارت و پایش چرخه حیات سرویس‌های فناوری اطلاعات را بی کم و کاست سازمان بخشد.

مانیتورینگ هوشمند شبکه در زیرساخت مجازی
رایانش ابری

معرفی vRealize Network Insight

مجازی‌سازی پردازش (سرور) به بخش‌های دیگر دیتاسنتر نیز گسترش یافته است و بعد از پذیرش گسترده مجازی‌سازی پردازش (Compute Virtualization) و ذخیره‌سازی (Storage Virtualization) حالا نوبت به شبکه (Network Virtualization) رسیده است.

مشترک RSS راهکار مانیتورینگ شوید