رفتن به محتوای اصلی
نظارت و پایش سیستم ها
فناوری و رویدادها

ضرورت های نظارت بر چرخه حیات سرویس

سرویس مانیتورینگ یا به عبارت صحیح همان نظارت و پایش سیستم ها نقشی بسزا در پیشبرد مدیریت چرخه حیات سرویس های فناوری ایفا می کند. برخلاف گذشته ها وظیفه این سرویس تنها به پایش شاخصه های عملکردی سرویس ختم نمی شود و مجموعه بزرگی از نقش ها را می تواند برعهده گیرد. از این جمله می توان به مدیریت تغییرات (Change Management)، مدیریت دارایی ها (Asset Management)، و مدیریت تطابق (Compliance Management) اشاره نمود.

Monitoring Window
فناوری و رویدادها

اهمیت نگرش بر سرویس نظارت و پایش

مقدار زیادی از عملکرد صحیح و درست سرویس های IT به نحوه ی نظارت بر فعالیت و کارکرد آن سرویس مرتبط است. این نظارت و پایش مدوام زمینه ای را فراهم می سازد تا با شناسایی نقاط بهبود هر سرویس اقداماتی در دست قرار گیرد تا از این طریق بهترین شرایط فعالیت آن سرویس محقق گردد. اگرچه تکنولوژي، سبک و ماهیت استقرار سرویس تاثیر بسزایی در انجام این مهم ایفا می کند و در هر شرایطی عوامل متفاوتی در آن تاثیر گذار است، مانند استقرار سرویس بر پلتفرم ابری آمازون AWS یا پلتفرم VMware Cloud بایستی با فراهم آوردن اکوسیستمی همسان از تکنولوژی ها تحقق بهترین عملکرد سرویس را در دسترس ساخت.

مشترک RSS Monitoring شوید