رفتن به محتوای اصلی
نظارت و پایش سیستم ها
فناوری و رویدادها

ضرورت های نظارت بر چرخه حیات سرویس

سرویس مانیتورینگ یا به عبارت صحیح همان نظارت و پایش سیستم ها نقشی بسزا در پیشبرد مدیریت چرخه حیات سرویس های فناوری ایفا می کند. برخلاف گذشته ها وظیفه این سرویس تنها به پایش شاخصه های عملکردی سرویس ختم نمی شود و مجموعه بزرگی از نقش ها را می تواند برعهده گیرد.

Monitoring Window
فناوری و رویدادها

اهمیت نگرش بر سرویس نظارت و پایش

مقدار زیادی از عملکرد صحیح و درست سرویس های IT به نحوه ی نظارت بر فعالیت و کارکرد آن سرویس مرتبط است. این نظارت و پایش مدوام زمینه ای را فراهم می سازد تا با شناسایی نقاط بهبود هر سرویس اقداماتی در دست قرار گیرد تا از این طریق بهترین شرایط فعالیت آن سرویس محقق گردد.

مشترک RSS Monitoring شوید