رفتن به محتوای اصلی
SolarWinds Orion Platform Setup
راهکارهای جانبی

استقرار سرویس نظارت و پایش SolarWinds Orion – بخش اول

در دو مطلب (بررسی راهکار نظارت و پایش Orion Platform 1 و 2) به مشخصات و قابلیت‌های مختلف سرویس نظارت و پایش SolarWinds Orion Platform پرداختیم و از دو جنبه جزئیات مدیریت سرویس‌های ارتباطی و مدیریت سیستم‌ها شرح داده شد و از این طریق سعی شد تا همگان با ضرورت وجود آن جهت مدیریت اصولی خدمات فناوری اطلاعات آشنا شوند.

SolarWinds Orion Platform
راهکارهای جانبی

بررسی راهکار نظارت و پایش Orion Platform – بخش اول

آرم تجاری نارنجی رنگ شرکت SolarWinds عرضه کننده محصولات نظارت و پایش سیستم ها در فهرست سرویس های بسیاری از واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می خورد و این موضوع حاکی از موفقیت این شرکت در پوشش بسیاری از ضرورت های نظارت و پایش درقالب مدیریت خدمات فناوری است. راهکار نظارت و پایش این شرکت با عنوان Orion Platform با طراحی ماژولار امکان بکارگیری این سکو جهت تحقق طیف متنوعی از نیاز ها را فراهم ساخته است.

SolarWinds Implemetation
راهکارهای جانبی

سکوی نظارت و پایش SolarWinds Orion

با توجه به نقش حائز اهمیت راهکار نظارت و پایش SolarWinds Orion در چند مطلب مجزا به بررسی راهکار Network Automation Management(NAM) و Server and Application Monitoring(SAM) و همچنین سبک استقرار آن پرداختیم که امیدوارم برای علاقه مندان سازنده بوده باشد. جهت دسترسی به این مطالب در اینجا لینک هر یک آمده است تا دسترسی به این مطلب و مطالب بعدی تسهیل گردد.

 

SolarWinds ITSM
راهکارهای جانبی

استقرار سرویس نظارت و پایش SolarWinds Orion – بخش دوم

با رعایت اصول استقرار سرویس نظارت و پایش که در بخش اول به آن پرداختیم به بخش دوم این موضوع میرسیم و در آن قصد داریم زمینه های استقرار موفق این سرویس را مورد به مورد بازگو کنیم. موفقیت مورد اشاره ما در اینجا نه تنها از این حیث می‌باشد که این سرویس توانایی‌هایی که ظرفیت آن را دارد ارائه دهد علاوه بر آن مدیریت نظارت و پایش چرخه حیات سرویس‌های فناوری اطلاعات را بی کم و کاست سازمان بخشد.

SolarWinds Orion Platform
راهکارهای جانبی

بررسی راهکار نظارت و پایش Orion Platform - بخش دوم

در قسمت اول بررسی راهکار نظارت و پایش Orion به مجموعه راهکار Network Automation Manager یا NAM پرداخته و مفصل به هر یک از زیربخش های این سرویس اشاره شد. در قسمت دوم بررسی مجموعه قابلیت های نظارت و پایش مخصوص سیستم ها، در لایه پردازش و نرم‌افزارهای کاربردی، ذخیره‌سازی، مجازی‌سازی بیان می‌شود.

 

Systems Automation and Manager

مشترک RSS SolarWinds شوید