رفتن به محتوای اصلی
VMware Tanzu
رایانش ابری

معرفی راهکار VMware Tanzu و بررسی مزایای آن – بخش چهارم

راهکار VMware Tanzu وسعت و عمق بسیاری دارد و پرداختن به آن می طلبد تا بسیاری از موضوعات کاوش گردد و به درک بهتری از آنها دست یابیم. به همین منظور سعی دارم با ترکیب هر آنچه بیان شد در مطالب پیشین و سر زدن به حکمت پیدایش هر یک از این فناوری ها و رویکردها با طرح خصوصیات و مزایای VMware Tanzu بیش از پیش از چرایی و کارایی این راهکار بدانیم.

VMware Tanzu Kubernetes Grid Architecture Comparision
رایانش ابری

معرفی راهکار VMware Tanzu و بررسی مزایای آن – بخش سوم

گفتیم که VMware Tanzu در آغاز با ارائه چارچوب های توسعه نظیر Tanzu Application Service و Tanzu Application Catalog طرح درستی را از چشم انداز آن چیزی که بایستی در مختصات Tanzu طراحی و ایجاد گردد را فراهم ساخت و ابزارهای مناسب آن را آماده نمود. و در ادامه بیان شد که Tanzu Kubernetes Grid توانست با استقرار بر شانه‌های یکی از معتبرترین فناوری های مجازی سازی یعنی VMware vSphere و خلق طرح جدیدی از سبک استقرار سرویس های ابر محور یک طرح نوین در این فضا در اندازد.

مشترک RSS Kubernetes شوید