رفتن به محتوای اصلی
Storage Virtualization
مجازی‌سازی ذخیره‌سازی

بررسی قابلیت‌های مجازی‌سازی ذخیره‌سازی

داده ها نقش تعیین کننده ای در کیفیت ارائه مطلوب یک سرویس در قالب یک نرم افزار کاربردی دارند و هر چه بتوان کیفیت عملکرد زیرساختی که متولی ارائه این داده ها است را ارتقا بخشید می توان از کیفیت تجربه مشتری نهایی آن سرویس آسوده خاطر بود. از اینجا بایستی به سراغ راهکار هایی برویم که با فراهم ساختن یک محیط عملیاتی مناسب ارزش کیفیت نهایی را حفظ نمایند. یکی از روش های رسیدن به این خواست گرایش دادن عملکردهای موجود به سمت راهکارهای نوین و خلاق است که در مفهوم مجازی سازی ذخیره سازی که در تناسب با سایر روش ها شیوه نوینی از قابلیت ها را در این سطح ارائه می کند است.

مشترک RSS SME شوید