رفتن به محتوای اصلی
Virtualization A Beginners Guide
منابع

کتاب: مقدمه ای بر مجازی‌سازی

کتاب Virtualization, A Beginner's Guide در سال 2009 منتشر شده است و همانطور که از نام آن بر می آید برای مخاطبینی نوشته شده است که می خواهند از کلیات مجازی‌سازی مطلع شوند. این کتاب بر روی نرم افزار یا تکنولوژی خاصی تاکید ندارد و تنها به مقایسه راهکارهای مجازی‌سازی می پردازد.

مشترک RSS مرکزداده مجازی شوید