رفتن به محتوای اصلی
ارتقای VMware vSphere ESXi 4.1
مجازی‌ سازی پردازش

ارتقای vSphere ESXi - بخش دوم

برنامه‌ریزی جهت ارتقا نرم‌افزار ESXi از ویرایش ۳.۵ یا ۴ به ویرایش ۵ فرآیندی زمان بر است و شما بایستی درک عمیقی از ابزارهای مورد نیاز این عملیات داشته باشید. در بیشتر موارد کاربران به نصب ویرایش جدید یعنی ویرایش ۵ نرم‌افزار ESXi اقدام می‌کنند. البته این کار سبب خواهد شد تا بسیاری از تنظیمات و سیاست‌های تعریف شده در سرور میزبان و همچنین ماشین‌های مجازی از بین برود.

مشترک RSS Upgrade ESX شوید