رفتن به محتوای اصلی
vCenter Update Manager
مدیریت و هوشمندسازی

نحوه استفاده از نرم‌افزار Host Update Utility

در سری مطالب ارتقای vSphere ESXi نکات مهم که بایستی پیش از ارتقای هاست های مجازی به یاد داشته باشیم را مرور کردم. در اینجا به روزرسانی زیرساخت مجازی را با استفاده از نرم افزار Host Update Utility دنبال می کنیم.

ابتدا وارد نرم‌افزار vCenter Server شده یا در صورتی که vSphere Client را به‌همراه vSphere Host Update Utility نصب کرده اید وارد آن نرم‌افزار شوید. به مسیر زیر بروید:
Start > All Programs > VMware > vSphere Host Update Utility 4.0

در قسمت Host List سرور ESX ای را که می خواهید ارتقا دهید انتخاب کنید و بر روی دکمه ی Upgrade Host کلیک کنید.

برنامه ریزی جهت ارتقای سرور ESXI
مجازی‌سازی پردازش

ارتقای vSphere ESXi - بخش اول

اهمیت برنامه‌ریزی جهت ارتقای زیرساخت مجازی اگر از فرآیند ارتقا بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود زیرا VMware vSphere ESXi یک مجموعه نرم افزار است که تمامی اجزای سیستم با یکدیگر در ارتباط هستند. رعایت ترتیب بندی در ارتقای سرور و نرم افزارهای جانبی و مدیریت زیرساخت یکی از اصلی ترین مسائل ارتقای زیرساخت مجازی VMware است.

تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی تنظیمات یک میزبان ESX/ESXi

ارتقای VMware vSphere ESXi 4.1
مجازی‌سازی پردازش

ارتقای vSphere ESXi - بخش دوم

برنامه‌ریزی جهت ارتقا نرم‌افزار ESXi از ویرایش 3.5 یا 4 به ویرایش 5 فرآیندی زمان بر است و شما بایستی درک عمیقی از ابزارهای مورد نیاز این عملیات داشته باشید. در بیشتر موارد کاربران به نصب ویرایش جدید یعنی ویرایش 5 نرم‌افزار ESXi اقدام می‌کنند. البته این کار سبب خواهد شد تا بسیاری از تنظیمات و سیاست‌های تعریف شده در سرور میزبان و همچنین ماشین‌های مجازی از بین برود.

مشترک RSS ارتقا شوید