رفتن به محتوای اصلی
همزمان سازی زمان ماشین های مجازی
مجازی‌سازی پردازش

نحوه تنظیم NTP در VMware ESX

تنظیمات زمان در زیرساخت مجازی از طریق مکانیزیم های مختلفی امکان پذیر است. امکان تنظیم همزمان سازی زمان میزبان های مجازی و ماشین های مجازی از طریق دامین کنترلر وجود دارد و یا می توانید تنظیمات زمان را از طریق میزبان به ماشین های مجازی اعلام کنید. این همزمانی از طریق VMware Tools انجام می پذیرد و تمامی ماشین هایی که این ابزار بر روی آن نصب و تنظیم شده است تغییرات زمانی را دریافت می کنند.

در این قسمت تنظیمات همزمان سازی زمان از طریق سرویس NTP میزبان مجازی را بیان خواهم کرد. 

مشترک RSS NTP-Serivce شوید