رفتن به محتوای اصلی
به روزرسانی هاست های مجازی
مجازی‌ سازی پردازش

ارتقای vSphere ESXi - بخش سوم

یکی از ملاحظات برنامه‌ریزی جهت ارتقا سیستم، امکان استفاده و مشخص نمودن سازگاری یا عدم سازگاری سخت‌افزار مورد استفاده در نرم‌افزار ESX/ESXi ویرایش ۳.۵ با ویرایش ۴ است. از همان روزهای آغازین نصب سرور ESX، اطمینان از نصب موفقیت‌آمیز و اجرای ماشین‌های مجازی تنها مستلزم استفاده و تبعیت از فهرست سازگاری سخت‌افزار (HCL) شرکت وی‌ام‌ور بود. در ویرایش ۴ نرم‌افزار ESX/ESXi نیز وضعیت همانند سابق است. برای اجرای ویرایش ۴ نرم‌افزار ESX/ESXi الزامات سخت‌افزاری جاری بایستی رعایت شود:

پردازنده ۶۴ بیتی

مشترک RSS سازگاری شوید