رفتن به محتوای اصلی
به روزرسانی هاست های مجازی
مجازی‌سازی پردازش

ارتقای vSphere ESXi - بخش سوم

یکی از ملاحظات برنامه‌ریزی جهت ارتقا سیستم، امکان استفاده و مشخص نمودن سازگاری یا عدم سازگاری سخت‌افزار مورد استفاده در نرم‌افزار ESX/ESXi ویرایش 3.5 با ویرایش 4 است. از همان روزهای آغازین نصب سرور ESX، اطمینان از نصب موفقیت‌آمیز و اجرای ماشین‌های مجازی تنها مستلزم استفاده و تبعیت از فهرست سازگاری سخت‌افزار (HCL) شرکت وی‌ام‌ور بود. در ویرایش 4 نرم‌افزار ESX/ESXi نیز وضعیت همانند سابق است. برای اجرای ویرایش 4 نرم‌افزار ESX/ESXi الزامات سخت‌افزاری جاری بایستی رعایت شود:

پردازنده 64 بیتی

مشترک RSS سازگاری شوید