رفتن به محتوای اصلی
Virtual Switch
مجازی‌سازی شبکه

سوئیچ های مجازی VMware vSphere - بخش اول

هر ارتباط داخلی و خارجی به یک سرور میزبان از درون یک سوئیچ مجازی می‌گذرد. سوئیچ مجازی، یک سوئیچ نرم‌افزاری لایه 2 است که با اتصال به هسته مجازی‌سازی امکان استفاده از کارت های شبکه فیزیکی میزبان را فراهم کرده و اتصال خود را به کابل های متصل به سوئیچ های شبکه فیزیکی و سپس به شبکه هایی بزرگتر برقرار می کند. امکان اتصال چندین کارت شبکه فیزیکی به شبکه یک سوئیچ مجازی برای استفاده از قابلیت تقسیم بار (load-balancing) وجود دارد. همچنین امکان جایگزینی کارت شبکه جدید در زمان بروز قطعی شبکه امکان پذیر است. vSphere ESX/ESXi استاندارد 802.3ad را کاملا پشتیبانی می کند.

مشترک RSS سوییچ مجازی شوید