رفتن به محتوای اصلی
Switch Type
مجازی‌سازی شبکه

شباهت‌ها و تفاوتهای سوئیچ های مجازی vSphere با مدل های واقعی

سوئیچ‌های مجازی همانند مدل مشابه خود سوئیچ‌های فیزیکی دستگاهی لایه 2 است و مانند یک سویئچ فیزیکی دارای جدولی از مک آدرس های تمامی دستگاه های متصل می باشد. همچنین از قابلیت VLAN و Trunking موجود در استاندارد 802.1q پشتیبانی می کند.
گرچه تفاوت هایی میان سوئیچ های مجازی و فیزیکی وجود دارد اما آنچه بایستی به یاد داشته باشید عدم امکان استفاده از پروتکل Spanning Tree در سوئیچ های مجازی است. این مسئله از آنجا ناشی می شود که امکان اتصال مستقیم سوئیچ های مجازی به سایر سوئیچ های مجازی وجود ندارد.

مشترک RSS Switch شوید