رفتن به محتوای اصلی
HA
مجازی‌سازی شبکه

Load Balancing یا تقسیم بار در vSphere

قابلیت Load-Balancing یا تقسیم بار روشی است که می‌توان با استفاده از آن توان انتقال داده‌ها در شبکه را با گروه‌بندی چندین کارت شبکه (NIC Teaming) و یا اتصال منطقی دو یا چند کارت شبکه فیزیکی افزایش داد. گروه‌بندی یا NIC Teaming در ESX/ESXi عملکردی خلاف سوئیچ های شرکت سیسکو دارد. در سوئیچ های سیسکو کانال‌های ایترنت متصل به یکدیگر به صورت منطقی مجموع سرعت انتقال کارت‌های مورد استفاده را نمایش می‌دهند.

مشترک RSS سوییج توزیع شده شوید