رفتن به محتوای اصلی
vSwitch Security Settings
مجازی‌سازی شبکه

تعیین سیاست‌های امنیتی در سوئیچ‌های مجازی

یکی از دغدغه های اصلی در زمینه اجرای همزمان ماشین های مجازی در یک کلاستر تاثیر اجرای بارکاری هر ماشین بر ماشین دیگر است. ماشین های که در یک سوییچ قرار دارند با یکدیگر در ارتباط هستند و می توانند مخاطرات امنیتی برای سایر ماشین ها ایجاد کنند. از طریق تخصیص سیاست های امنیتی این امکان فراهم می شود تا ارتباط یک ماشین با ماشین دیگر کنترل شود. در این مقاله نحوه سیاست گذاری موارد امنیتی سوییچ های مجازی استاندارد VMware را بررسی می کنیم. 

مشترک RSS امنیت شوید