رفتن به محتوای اصلی
Disaster Recovery
مدیریت و هوشمندسازی

موضوعات اساسی برنامه‌ریزی مدیریت بحران در بسترهای مجازی

اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی یکی از احساس ترین منابع سازمان‌ها محسوب می‌شوند و هر سازمانی با توجه به گستره فعالیت‌هایش در زمان انتخاب و طراحی یک بستر اطلاعاتی دغدغه حفاظت از اطلاعات را به طور جدی دنبال می‌کند. اکثر سازمان‌های آینده نگر همیشه برنامه ای برای زمان بروز بحران آمده می‌کنند که به آن Disaster Recovery Plan نیز گفته می‌شود. اما ضرورت استفاده از یک برنامه جامع مدیریت بحران را چه کسی و چه مسائلی تعیین می‌کنند؟

مشترک RSS Disaster Recovery شوید