رفتن به محتوای اصلی
Healthcare and Technology
فناوری و رویدادها

رابطه تکنولوژی های نوین و سلامت

مجازی سازی و رایانش ابری هر دو از فناوری هایی محسوب می شوند که به یکدیگر وابسته هستند و قابلیت های مشترک بسیاری را می توان در هر یک مشاهده کرد اما سازمان های بهداشتی که نیاز به راهکارهای نوین دارند چگونه می‌توانند از این مزایا استفاده کنند و کدامیک برای آنها بیش از دیگری موثر است؟

مشترک RSS کاربرد رایانش ابری شوید